Pa ceļam [entries|archive|friends|userinfo]
paceljam

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

n_komentāri; ciba visu redz [Sep. 5th, 2019|09:23 am]
Vakar [info]magnolia savā žurnālā, tagad jau izdzēstā postā rakstīja, ka bijusi uz JUUK koncertu un guvusi mācību - ka visiem patīkot Sniedze Prauliņa no grupas, lai arī viņai esot neglīta seja un nesmuka balss. Tātad vajagot pašapziņu, tad viss notiekot.

Es to izlasīju garāmejot latest postos, bet man aizķērās.
Pirmkārt, jo es nepiekrītu par to neglītumu.
Otrkārt, vēl jo vairāk ik pa laikam par to turpinu iedomāties, jo man šķiet, ka tā citus nodirš tikai neglīti cilvēki - iekšēji neglīti.

Tagad domāju, kas ir tās lietas, kas man nepatīk citos, kas varbūt ir pašā manī.
Link7 comments|Leave a comment

The Magician [Aug. 8th, 2019|02:22 pm]
[Current Mood |self-help]

Nedomāju, ka ar taro kārtīm var pareģot nākotni, bet man patīk tās izmantot ikdienā pārdomājot dažādus savas dzīves aspektus. (Ja nebūtu slinkums, tik pat labi varētu sarakstīt dažādus jautājumus uz lapiņām, sarullēt un samest burkā. Bet nav ko tērēt papīru un tinti.) Tīri arbitrāri esmu izvēlējusies grāmatu, kurā katras kārts skaidrojuma beigās ir jautājumi.

Pēdējā laikā ļoti bieži no kaudzītes izvelku The Magician kārti:

- What do I want to create? Why?
- What tools and resources are available to me now?
- What actions can I take to reach my goals?

LinkLeave a comment

Wheel of fortune [Jul. 31st, 2019|01:41 pm]
Man šķiet, ir svarīgi neiestrēgt - nedomāt, ka šībrīža situācija, apstākļi ir mūžīgi un nemainīgi.
Vienīgais nemainīgais dzīvē ir pārmaiņas.

Tikko runājos ar draugu, kas teica, ka šobrīd gribētu būt manā situācijā.
Bet pirms pāris gadiem bijām apgrieztās lomās, es gribēju būt tā cilvēka situācijā.
Dzīves rats turpina griezties - gan augšā, gan lejā.
Ja ir labi, tas nenozīmē, ka tā būs vienmēr. Ja ir slikti, tas nenozīmē, ka tā būs vienmēr.
LinkLeave a comment

[Jul. 26th, 2019|05:48 pm]
Radošums un prieks ir iestrēguši kaut kur starp vienmuļību un pieradumu.
Jāizsauc iekšējais meistars, lai salabo.
LinkLeave a comment

[Jul. 26th, 2019|05:38 pm]
Teritorija sev.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]