ņi · hi, · ņi · ha..

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Gribēju mājās pastrādāt un parakstīt. Hā! KAs man dos... Sākumā konstatēju, ka compim lādētāju aizmirsis esmu, bet tad brīdi vēlāk pazuda arī elektrībā! Labi, ka prīmuss vēl ir...
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry