Every decoding is another encoding - [entries|archive|friends|userinfo]
D. Ašā

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 1st, 2016|08:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
I mean, tikai te vasaras kolekcijā var atrast gan peldkostīmus, gan ziemas zābakus. Man tik aizdoma, ka zābakiem totāli ir labāks noiets.
linkpost comment