Every decoding is another encoding - [entries|archive|friends|userinfo]
D. Ašā

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 23rd, 2015|04:34 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Sūtu labās domas visumā. Mēs rīt iesim skatīties dzīvokli. Mums viņš patiks un mēs viņu ņemsim, un mēs viņā ievāksimies piektdien.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]amanita
Date:November 24th, 2015 - 11:09 am
(Link)
Turam īkšķus! :)