Every decoding is another encoding - [entries|archive|friends|userinfo]
D. Ašā

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 1st, 2015|04:04 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Turpinājums.
Vīrs sagaidīja mani stacijā un informēja mani par manām pagājušās nakts izdarībām. Kā vienmēŗ esmu sākusi (miegā) skaļi ņirgt, vīrs uzstājīgi prasījis, kas tieši mani tik ļoti uzjautrina. Es ar izbolītām acīm esmu blenzusi viņam virsū. Mūsu saruna esot bijusi īsa, bet jēgpilna.
Vīrs: "Par ko tu smejies?"
Es: "Esmu nomodā! Esmu nomodā!"
Vīrs: "Par ko tu smejies?"
Es: "Jēzus Kristus astoņstūrī!"
Turpinu gulēt. Sāk kļūt aizvien interesantāk. Katrā ziņā mana zemapziņa ir diezgan kruta.
linkpost comment