meljkje's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in meljkje's LiveJournal:

  Sunday, August 13th, 2017
  4:49 am
  Nu vienkārši runājām
  //random izrāvumi bez sevišķa iemesla vai mērķa no dialoga starp maniem šī rīta biedriem kamēr esmu te ne nonākusi līdzīgi kā tie izrāvumi

  Man ir tāda sajūta ka viņi aizvien vairāk polarizējas
  Es šogad varbūt esmu noskatījies divas filmas
  (kopā) po la ri zē jas
  Ar manu muti runā diena ar manu muti runā nakts
  Nafig man ipads
  Kā ir tajā eiropas parlamentā
  Es nemēģināju nekad darba laikā
  Čalis ar zirgasti
  Kaut kādos riktīgos laukos
About Sviesta Ciba