malle_ - [entries|archive|friends|userinfo]
malle_

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 6th, 2021|06:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"25 Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs topat šķīsti: Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības.
26 Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi."
Ecēhiēla grāmata 36:25-26
linkpost comment