banaana kou [entries|friends|calendar]
...

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 Jan 2017|08:35pm]
gribēju painteresēties, vai arī tajās daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvojat/esat dzīvojuši šī ir normāla prakse.

dzīvoju mājā, kas pieder vienam īpašniekam, attiecīgi - visos dzīvokļus mitinās īrnieki. ja kāds īrnieks nogrēkojas (piemēram, vairākus mēnešus nemaksā īri un rēķinus vai mūždien skandalē, traucējot citiem dzīvot), kāpņutelpā tiek izlīmēti ielaminēti paziņojumi, kas būtībā ir adresēti šim īrniekam - problēmas izklāsts un aicinājums samaksāt/izvākties. viss ļoti korekti un faktuāli vispār. šis paziņojums tiek izlīmēts vairākos eksmeplāros - pie attiecīgā dzīvokļa durvīm, pastkastītes un vēl pāris random vietās kāpņutelpā.

es jau nu vienmēr ar interesi izlasu šos ziņojumus. it kā tā ir tāda kā publiska kaunināšana, bet līdzšinējos gadījumos tas tiešām izskatās pēc pēdējā izmisuma soļa (nu par mēnesi kavētiem rēķiniem paziņojumus vēl neesmu redzējusi).
6 comments|post comment

[14 Sep 2016|11:08pm]
man ļoti patika izrāde "Pakļaušanās".

there, tikai gribēju novicināt sarkanu lupatu visiem tiem, kas domā, ka pasaule ir melnbalta un ka izrādes par noteiktām tēmām var patikt tikai fašistiem, bēgļu nīdējiem un ksenofobiem. un, protams, nav jau pat vērts mēģināt ieskaidrot to, ka izrāde nav par minētajām tēmām.
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]