Mirkļu konservācija - 29. Oktobris 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

29. Oktobris 2008

Darbs [29. Okt 2008|18:35]
Šodien biju iecerējis īso dienu - MUAHAHAHAHAHA! In other news - man ir jauna seksīga jūzerpikča - JOU!
LinkPiebilst

navigation
[ viewing | 29. Oktobris 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]