Mirkļu konservācija - 25. Augusts 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

25. Augusts 2008

Sigur Ros [25. Aug 2008|11:43]
[Skaņas |Bob Marley & the Wailers - Jamming]

Aptuveni reizi gadā ir notikums, kas liek pārskatīt manus priekštatus par to, kas tiešām ir lielisks koncerts.

Lietuvā tāpat esot visu laiku lijis, bet man ir saule vismaz regeja formā.
Link7 izteicās|Piebilst

Monster Magnet [25. Aug 2008|22:50]
[Skaņas |Monster Magnet - See You In Hell]

Monster Magnet - 13-Nov-08 - Sapņu fabrika
FUCK YEAH!!!
Link2 izteicās|Piebilst

navigation
[ viewing | 25. Augusts 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]