Mirkļu konservācija - 21. Aprīlis 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

21. Aprīlis 2008

Multenes [21. Apr 2008|23:25]
[Tags|]
[Skaņas |Dvar - Nomenahaim 2]

Radās ideja par animācijas filmiņu no plastilīna ar codename "zaķis Grebis un maģiskā sēne". KonceptĀrts behind ze kat.
Shrooms )
LinkPiebilst

navigation
[ viewing | 21. Aprīlis 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]