Mirkļu konservācija - 2. Aprīlis 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

2. Aprīlis 2008

KS [2. Apr 2008|19:17]
[Tags|]
[Skaņas |Rammstein - Feuer Frei]

Pēc ilgām apspriedēm (aptuveni 15 min) izlēmām, ka jātaisa coveris Feuer Frei - šķiet būs challengīgi
LinkPiebilst

navigation
[ viewing | 2. Aprīlis 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]