Mirkļu konservācija - 5. Februāris 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

5. Februāris 2008

Kaimiņi [5. Feb 2008|12:30]
[Skaņas |Fintroll - Ursvamp]

Es zināju, ka mana labā sirds reiz man atspēlēsies.

Nelaidiet kaimiņus pie sevis pārlaist nakti, pat ja ir ļoti vēls un ārā ir auksts, bet viņi netiek savā dzīvoklī! Tas viss tāpat beigsies ar to, ka nākošajā dienā viņi jūs mēģinās piedzirdīt un piedāvāt nojaukt sienas, jo kopā dzīvot taču ir jautrāk. Jaunatne, ibijo!
Link3 izteicās|Piebilst

navigation
[ viewing | 5. Februāris 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]