linguistica's Journal
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Saturday, March 22nd, 2014

Subject:kliedziens uz galda virsmas
Time:10:34 am.
Kādā LU HZF 2. stāva auditorijā (tātad latviešu valoda, filoloģija, that sort of thing) uz viena no studentu galdiem rakstīts "FUCK THIS SHIT".

Nez kas TĀ bija par lekciju.
Comments: Read 3 or Add Your Own.

linguistica's Journal

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.