linguistica's Journal
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Saturday, September 28th, 2013

Subject:Curious
Time:6:01 pm.
Interesanti, ko, pēc LUB domām, lasītājiem vajadzētu iesākt ar 500 lpp. garu grāmatu, kura tiek izsniegta uz vienu dienu vai, vēl trakāk, vispār lasāma tikai uz vietas? Nē, nu tiešām - ko.
Comments: Read 2 or Add Your Own.

linguistica's Journal

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.