liiguc [entries|archive|friends|userinfo]
chikita

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 20th, 2012|10:01 pm]
link1 comments|post comment

RUN! [May. 12th, 2012|09:30 pm]
linkpost comment

[Apr. 22nd, 2012|03:08 pm]
linkpost comment

[Apr. 7th, 2012|05:53 pm]
linkpost comment

[Mar. 8th, 2012|05:55 pm]
linkpost comment

[Dec. 16th, 2011|07:55 pm]
linkpost comment

[Dec. 7th, 2011|11:56 am]
linkpost comment

[Nov. 25th, 2011|08:31 pm]
linkpost comment

HAHA [Oct. 11th, 2011|11:35 pm]
linkpost comment

[Oct. 5th, 2011|07:43 pm]
Dārgo Jāni, es ceru, ka tu varēsi man palīdzēt. Pāris dienas atpakaļ es izbraucu uz darbu. Mans vīrs palika mājās skatīties TV. Kad biju nobraukusi apmēram divus kilometrus, mana mašīna apstājās un vairs nebija iedarbināma. Es devos ar kājām atpakaļ uz mājām, lai paprasītu vīram palīdzību. Atnācu mājās un nespēju noticēt savām acīm - mans vīrs bija guļamistabā ar kaimiņa meitu!
Man ir 32 gadi, vīram - 34, bet kaimiņa meitai tikai 19. Mēs esam precējušies jau 10 gadus. Kad es viņam ieskatījos acīs, viņš novērsās un pateica, ka viņam šī afēra ilgst jau sešus mēnešus un viņš negrasās ar mani atjaunot attiecības. Man liekas, ka esmu galīgi salūzusi un man steidzami nepieciešams padoms. Vai jūs man varēsiet palīdzēt?
Kristīne

Dārgo Kristīn,
Ja mašīna apstājās pēc nelielas nobrauktas distances, tā varētu būt dzinēja vaina. No sākuma pārbaudiet vai uz benzīna padeves sistēmas nav gruvešu. Ja tur viss ir tīrs, tad pārbaudiet ieplūdes kolektora vakuumtrubas un šļaukas, kā arī pārbaudiet visus zemējuma vadus. Ja vēl aizvien neatradāt problēmu, tad pie vainas varētu būt pats benzīna sūknis - visdrīzāk tas piegādā pārāk mazu spiedienu sprauslām.
Ceru, ka tas palīdzēja. Jānis.
linkpost comment

WHAT IS IT? [Sep. 27th, 2011|11:14 pm]
It is greater than God and more evil than the devil. The poor have it, the rich need it and if you eat it you'll die. What is it?
 (Nothing. Nothing is greater than God, nothing is more evil than the devil, the poor have nothing, the rich need nothing and if you eat nothing you'll die)

It walks on four legs in the morning, two legs at noon and three legs in the evening. What is it?
(Man (or woman). Crawls on all fours as a baby, walks on two legs as an adult and uses two legs and a cane when they're old.)

I am the beginning of the end, and the end of time and space. I am essential to creation, and I surround every place. What am I?
 (The letter e. End, timE, spacE, Every placE)


linkpost comment

[Sep. 11th, 2011|09:11 pm]
linkpost comment

[Sep. 11th, 2011|09:07 pm]
linkpost comment

[Aug. 29th, 2011|01:52 am]
linkpost comment

[Aug. 25th, 2011|07:18 pm]
linkpost comment

[Aug. 23rd, 2011|09:50 pm]
linkpost comment

[Jul. 25th, 2011|09:26 pm]
linkpost comment

[May. 31st, 2011|12:28 pm]
linkpost comment

[May. 11th, 2011|03:13 pm]
The funny thing about fairy tales, is that we forget about them so fast
And we grow up, we buy things, we build up fences
We sell our innocence and forget our dreams
We forget who we are in order to be something we're not
And we'll keep believing in this so called truths, until we forget how to live
Or until we open our eyes, and wake up.
linkpost comment

[Apr. 28th, 2011|03:47 pm]
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]