December 2011   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Interesants fakts

Posted on 2006.10.31 at 21:57
mirkļa niķis: miers
Saksaņā ar kdāas agnļu uvinersiātets pjuētīmu, nav sravīgi kādā scbeīā ir srākatoti bturi vādrā, veigīni savgīri lai primias un pdēējais butri btūu sāavs vtieās. Pēārije var būt plniīgi saukjati un jūs jjooprām vēiearst lsīat bez pomblrēām. Tas ntoeik tāpāc, ka pabestīā mēs nāealsm kratu btruu atšseiķvi, bet gan vrādu kā vneiu velesu.