zhultsakmenjlauztuves - Post a comment

About Post a comment
kā irAugust 9th, 2017 - 10:30 am
Kas lai zin, kāpēc un kam, bet te nu atkal kaut kas virknējas. Sen nav rakstīts, bet lasīt lasu. Tos pašus vecos gurķus, ko kādreiz - jauns nekas klāt nav nācis.
Ne es zinu, ne gribu izprast, kas liek, domājams, ka atsākt rakstīt tieši tagad, bet tad jau redzēs.
Reply to this:(Read Comments)
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
Top of Page Powered by Sviesta Ciba