zhultsakmenjlauztuves - Post a comment

About Post a comment
Dejas dienas vakara koncerts 30.aprīlīApril 28th, 2011 - 10:09 pm

„HARMONY” dance school, vad. Ināra Lisova
„Liepājas Tango projekts”, vad. Ivars Ābelis un Inese Ansule
Deju grupa „Pantera”, vad. Nora Veisa
Deju klubs „Extra”, vad. Dina Pauzere
Liepājas Baleta un Deju studija, vad. Ingrīda Lūre
Liepājas Sociālā dienesta Ratiņdeju studija, vad. Arta Salmiņa
LiepU Netradicionālo deju studija „Arabeska”, vad. Zita Valka
Mūsdienu deju studija „Dīva” 10. - 12.kl., vad. Monta Sprūde
Mūsdienu deju studija „Dzintari” 1.-4.kl., vad. Monta Sprūde
Mūsdienu deju studija „Rotaļa”, vad. Aina Apene
Studija «Horeo», vad. Lienīte Lapsa
TDK „Jumītis” 10.-12. kl., vad. Ilze Jurgilēviča
Vārmes līnijdeju kolektīvs, vad. Aleksandrs Lange


1. „Ļipa kust” - Tautas deju kolektīvs „Jumītis”
2. „Sniega vētra” - Deju grupa „Pantera”
3. „Slāpes” - Deju klubs „Extra”, juniori
4. „My Own Way” - Studija «Horeo», vēderdeja
5. „Siers būs mans!” - Mūsdienu deju studija „Dzintari”
6. „Kādas skaistas acis” - LiepU Netradicionālo deju studija „Arabeska” - bollywood stila deja
7. „Mack the knife” - Vārmes līnijdeju kolektīvs, novelty foxtrot
8. „Ēdelveiss” - Liepājas Sociālā dienesta Ratiņdeju studija, lēnais valsis
9. „Kopēlija” - Liepājas Baleta un Deju studija, pirmskolas vecuma dejotāji
10. „Melnā deja” - Tautas deju kolektīvs „Jumītis”
11. Drum solo - Liepājas Baleta un Deju studija, vēderdeja
12. „Jautrā pulkā” - Mūsdienu deju studija „Rotaļa”, 1.-4.kl.
13. „Dejotprieks” - Mūsdienu deju studija „Rotaļa”, 5.-9.kl.
14. Oriental - LiepU Netradicionālo deju studija „Arabeska”, vēderdeja
15. „Čigānmeitēns” – Lienīte Lapsa, Studija «Horeo», čigānu deja
16. „Viena diena flamingo dzīvē” - Mūsdienu deju studija „Dīva”
17. „I still believe in you!” - Vārmes līnijdeju kolektīvs, stils - night club
18. „Zālamana gudrība” - „HARMONY” dance school
19. „Jūtu virpulī” - Mūsdienu deju studija „Rotaļa”, 10.-12.kl.
20. Drum solo - Kristīne Maskeviča, Liepājas Baleta un Deju studija, vēderdeja
21. „Bajo Un Cielo De Estrellas” („Zem zvaigžņotajām debesīm”) - Ivars Ābelis un Inese Ansule, „Liepājas Tango projekts”, tango valsis
22. „Izraujies, noņem masku un izraujies!” - Deju grupa „Pantera”
23. „Stocked” - Vārmes līnijdeju kolektīvs, stils - funky
24. Flamenko svīta - LiepU Netradicionālo deju studija „Arabeska”
25. „Rondo” - Liepājas Baleta un Deju studija, vecākā baleta grupa
26. „Beigu sākums” – Deju klubs „Extra”, pieaugušie
27. Francisco Canaro „Poema” – Ivars Ābelis un Inese Ansule, „Liepājas Tango projekts”, tango kandžnge stils un klasiskais salona tango
28. Tribal fusion - Lienīte Lapsa, Studija «Horeo», vēderdeja
Reply to this:(Read Comments)
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
Top of Page Powered by Sviesta Ciba