Kuģis - [entries|archive|friends|userinfo]
Kuģis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 6th, 2007|11:22 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šodien ļoti pavelkos no Kylie Minogue - Like a drug. Klausījos un bija sajūta, ka esmu kaut kur dzirdējis dažas melodiskas līnijas dziesmā. Un tik tiešām - Visage dziesmas Fade to Grey.
linkpost comment