kryptonite - [entries|archive|friends|userinfo]
kryptonite

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 15th, 2019|09:50 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nekad neesmu sapratusi kordziedashanas un tautasdeju pievilciigumu. Varbuut kaut ko laizhu dziivee garaam. Velns vien zin.

Vakar nejaushi nonaacu komaanijaa, kas ar sho visu nodarbojas regulaari. Cita planeeta.
LinkLeave a comment