kristiana [entries|archive|friends|userinfo]
kristiana

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 16th, 2018|02:50 am]
Pusotra stunda pie vijoļmeistara. Vēl viena jauna pasaule.

Ar savu skaistumu un skarbumu.
Link5 comments|Leave a comment

[Mar. 9th, 2018|10:19 pm]
Jā, ir viena lieta, ko par līdz šim pieņemto kā pareizāko pieeju esmu nožēlojusi - vienmēr centusies būt gudra, visszinoša un laikā izdarīga.

Tieši ar to es nebūtu panākusi to, ko tagad ar gaišu smaidu un cilvēcīgu atsaucību, patīkamu, vieglu humora piesitienu un lietu vienkāršību.

Viņi tā priekšā atdzīvojas un cenšas vēl vairāk.
Link5 comments|Leave a comment

[Feb. 28th, 2018|05:45 pm]
Pēdējās dienas daudz apkārtējās vides enerģijas, piedāvājumu, kas var kļūt par pagrieziena punktu.
Vai tas tāpēc, ka sāku jau dabiski būt mierīga, uztvert lietas viegli un vienkārši just kaifu par mirkli?
Link1 comment|Leave a comment

[Feb. 16th, 2018|11:15 pm]
Atzīme manai dzīvei - man biežāk vīnu jāmalko.
Link7 comments|Leave a comment

[Feb. 12th, 2018|02:57 pm]
Kā gribētos tagad ieiet dziļi mežā, tur, kur lielie akmeņu krāvumi, atlaisties un aizmigt. Mierā un klusumā, ar sniegpārslām uz pieres un deguna.
Link3 comments|Leave a comment

[Feb. 1st, 2018|01:12 pm]
Man ir bail no aprīļa, maija un jūnija, redzējuma dēļ.
Bet tikmēr tik silti kā tagad, šajās mājās man nav bijis.
Link2 comments|Leave a comment

2017 [Jan. 1st, 2018|01:48 am]
Viņš ir prom - 2017.

Paldies viņam par pieredzi. Paldies par apzināšanos. Paldies par jauno kursu.

Tagad zinu, ka vēstis nes gan koki, gan putni, gan čūskas, gan sapņi.
Link2 comments|Leave a comment

Novembris [Nov. 7th, 2017|06:12 am]
Lai rastu mieriņu un sakārtotu domas, pietiek, ja uzkopju grīdas ar lavandu un sāli, izvēdinu istabas un iededzinu kādu aromātisku sveci.
Link1 comment|Leave a comment

Paldies, mīļie Valdmaņi un Anderseni (Asinsbalss) [Nov. 1st, 2017|10:22 pm]
Es nekad neesmu gājusi Mākslas skolā. Es nekad neesmu gājusi Mūzikas skolā.

Taču - ja man kas jāuzzīmē, es varu negulēt naktīm, līdz rodu varoņa tēlu un tā materializāciju.
Kad Liene neizturami čīgā vijoli,es to paņemu rokās, mans krampjainums/kokainums rokās pazūd, un man Viņa skan.....Un tas mani dara ārkārtīgi laimīgu.

Es ļoti gaidu Mūzikas skolas jauno atdzimšanu. Un man ir sajūta, ka laikā, kad tā to piedzīvos, man jāparaksta iesniegums sava sapņa piepildījumam....
Link2 comments|Leave a comment

Kad zvaigznes sastājas jaunā krustpunktā (skaitlis 7) [Oct. 19th, 2017|09:41 pm]
Brīdis, kad cilvēki uz Tevi skatās ar lielām cerībām.

Brīdis, kad saproti, ka dosi ko vairāk nekā gaidīts, pavisam ko citu, nevis to, kas gaidīts.

Pēdējie mēneši paiet pamanot, ka blakus darbojas jauši un nejauši spēki, kas virza un uzņem jaunu kuģa kursu.
LinkLeave a comment

[Oct. 17th, 2017|11:44 am]
Kādu dzīves posmu atkal darbiņš Rīgā.
Link2 comments|Leave a comment

[Sep. 28th, 2017|10:07 pm]
Šodien pazīstami un nepazīstami garāmgājēji, siltākās jakās ietinušies, vērsās pie manis un jautāja: "Vai lietus šodien tas ir? Vai migla?"
Link1 comment|Leave a comment

Kas tas ir? [Sep. 26th, 2017|10:21 pm]
Pavasarī pamanījām, ka mūsu pagasta bērnudārzā iet kāda meitene ar diviem vārdiņiem - Madara Liene. Tā taču var sagadīties, jā...:)

Šodien uzzināju, ka Mūzikas skolas 1.klasē mācās vēl kāda meitene ar diviem vārdiem - precīzi tādiem pašiem, kādi tie ir mūsu vecākajai!
Ņemot vērā, ka Mares Latvijā ir 55, man vēl arvien grūti aptvert šādu sakritību.

Kad sastapšu viņas abas uz vienas skatuves, tad noticēšu. Tikmēr uzskatīšu, ka tā ir drukas kļūda skolas reģistrā.
Link5 comments|Leave a comment

Kad bērnībā izsapņotie un nu jau sen aizmirstie sapņi īstenoties sāk [Aug. 26th, 2017|11:44 am]
Apbrīnojami, kā šogad viss kārtojas un iegriežas. Kas to būtu domājis, ka jau pavisam drīz (nejaušu apstākļu sakritības dēļ) piedalīšos vietējā dzejas vakarā, lasot arī pāris savus dzejoļus?

Kur vēl vedīs šis gads? 2017 ir negaidītiem pavērsieniem pilns.
LinkLeave a comment

Ceļabūves strādnieciņi uz Latvijas ceļiem [Jul. 27th, 2017|09:33 am]
Kā bija tajā dziesmā?
- Viņi dejoja pēdējo vasaru!
Link6 comments|Leave a comment

Viņu sauca Fēniksa putns [Jul. 26th, 2017|12:19 pm]
Lai pieceltos, ir jānomirst.
Link2 comments|Leave a comment

[Jul. 25th, 2017|09:18 pm]
Šogad es tiem paeju garām ar vienaldzīgu skatienu. Lai arī tie tik saldi un medaini smaržo, nav ne mazākās nožēlas, ka neievācu ne saujas. Liepziedi.

Savukārt tie daudzie ozoliņi dārzā...tie saviļņo un mudina saasināt uztveri, uz ko gan vedina tas.
Link3 comments|Leave a comment

[Jul. 24th, 2017|06:32 am]
Jaunkundze Liene no nometnes atgriezās ļoti iemīlējusies un asarās mirkstošām acīm. Savādi bija noraudzīties uz šo būtni, kas, bēdu un ilgu sagrauta, pirmo vakaru un nākamo dienu mājās pavadīja pidžamas un TV režīmā.
Link8 comments|Leave a comment

Ak jel, kā man viņa patīk [Jul. 22nd, 2017|10:05 am]
Sandra: Lai veiksmīgi dzīvotu un tikpat veiksmīgi vadītu biznesu, jāzina "fiškas".
LinkLeave a comment

Ir [Jul. 21st, 2017|02:13 pm]
Viss, es esmu izlēmusi - es atsākšu rakstīt. Sākumā pasvītrošu/iekrāsošu tekstus un rakstīšu piezīmes uz dzeltenām līmlapiņām, kā to biju darījusi jau pamatskolā un vēlāk vidusskolā (tāpat kā to vienmēr darīja arī Ziedonis). Un tad rakstīšu. Atgūšu vārdu krājumu, bagātināšu valodu. Vēl nezinu, par ko rakstīšu. Vienkārši sākšu. Un sev.

No prieka un sajūsmas gribas lēkāt un spiegt kā mazai meitenei.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]