ATEJA - [entries|archive|friends|userinfo]
kretiins

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 20th, 2006|11:34 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[skan |Umaturman - Praskovya Remix]

nu ko shodien laikam beidzot tinos guleet taa atrak, divaini be ttiesham sak naakt miegs....
jaasaak gatavoties riitdienai, shadi tadi eksemplari piesolija man riit garu dienu un veel garaaku nakti =] redzeesim kaa tas beigsies....
linkuzdirst