Oct. 15th, 2009 @ 12:35 pm (no subject)
Current Music: the la`s - there she goes

man pēc Svetas sāp rokas - au. gribas dzert liepziedu tēju uz perona un vērot vilcienus.
nr.1
nr.3 | nr.5 | nr.4 | nr.2 | Previous Entry | Next Entry | Top