Sep. 30th, 2009 @ 01:49 pm (no subject)
izcepām pankūkas un noturējām lūgšanu ar visu svecīti, tagad jaslīcina sevi pienā
nr.1
nr.3 | nr.5 | nr.4 | nr.2 | Previous Entry | Next Entry | Top