ūk oida - 1,2,3 (Nologojam) [entries|archive|friends|userinfo]
kombains

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

1,2,3 (Nologojam) [Jun. 14th, 2010|06:50 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Green Day]

Darba nedēļa beidzās.
Sarkanais rīt dodas uz slimnīcu.
Dzeltenais arī.
A-komanda gandrīz jau atnākusi.
link