11 November 2019 @ 02:21 pm
 
nekad nemēgjini ticēt kādam
 
 
( Post a new comment )
(Anonymous) on November 11th, 2019 - 03:17 pm
Šis ieraksts aicina neticēt šim ierakstam.
(Reply) (Thread) (Link)
KokEzis[info]kokezis on November 12th, 2019 - 08:42 am
šis ieraks aicina saprast, ka cilvēks ir pilnīgi viens savā galvā un līdzko mēģina kam pieķerties ārpus sevis aplaužas. Bet , te nav nekādas filozofijas, ieraks vienkārši lai es pats to atcerētos.
(Reply) (Parent) (Link)