Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

Vai filozofija var dot mums rekomendācijas? [26. Nov 2014|17:38]

ctulhu
es lasu:

`` Un kam par šo risku atpazīšanu pateikties? Filozofijai. Tai skaitā gluži akadēmiskajai.``

un redzu, ka aplami.

Jo tā filozofijas daļa, kas operē ar novecojušiem jēdzieniem un neietver sevī patreizējo stāvokļa izpratni, neko jēdzīgu rekomendēt nevar, ja arī izdod rekomendācijas, tad tās ir nederīgas.

savukārt tās filozofijas daļas, kas ir kompetentas, vienkārši pārklājas ar attiecīgajām zinātnes nozarēm.

Tas tā ir jebkurā no jautājumiem par tādiem pētījumiem, kas jāveic uzmanīgi.
Link11 raksta|ir doma

[26. Nov 2014|14:40]

mindbound
[Tags|, , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Rome - A Passage To Rhodesia: The Fever Tree]

Cīpsla atkopjas ātrāk, nekā biju paredzējis, ļoti labi.
Link4 raksta|ir doma

[26. Nov 2014|13:34]

mindbound
[Tags|, , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Headscan - Pattern Recognition: Zero Sun]

Will run 3 experiments (L5 RSad PNs, L4 BCs, & a reduced NC slice model) using Strahler's analysis per http://l.md/f82 tonight. In other news, this blog is definitely not turning into a clone of my Twitter account, not at all.
Linkir doma

[24. Nov 2014|16:28]

mindbound
[Tags|, , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Rome - Flowers From Exile: Swords To Rust - Hearts To Dust]

90. diena jaunajā darba vietā: tiku pie personīgā papīrgroza. Uzkrājušamies kultūrslāņa sarukuma apjoms: episks.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]