Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

[24. Mar 2017|22:36]

ctulhu
Apskatījos drusku Emmanuel Velikovsky un viņa teorijas.

Ļoti nedaudz pagaidām, vnk lai saprastu par ko ir bazārs.

Radikālais katastrofisms.

Lasu un eeeeee, nu teiksimtā, brīnos.

Tēze: aptuveni 3000 gadus senā pagātnē (runa ir par 8 un 7 gs pmē) zemi skāra virkne kosmisku kataklizmu, minēti komētu (!) un asteroīdu triecieni

3000 gadi ģeoloģiskā ziņā ir pat ne vakardiena bet 5 min atpakaļ, sekām -krāteri, tektoniskas nobīdes, izotopu sadalījums, putekļu nogulumi utt būtu jābūt sasodīti izteiktiem.

Nav.


lasu tālāk:

``Zeme kādreiz bijusi proto-Saturna ķermeņa pavadonis, pirms tas ieņēma pašreizējo orbītu ap Sauli``

kur ir saturns un kur ir zeme? Uz saturna pavadoņiem (dēļ attāluma no saules) ir auksts. Šķidrs metāns, amonjaks, ciets co2 un ledus. Kāda nah dzīvība???

lasu tālāk:

``1. Planēta Venēra kustējusies pa ļoti neregulāru orbītu, pavisam tuvu pavirzoties garām Zemei cilvēces vēsturē.
2. Uz planētām darbojušies elektromagnētiskie un elektrostatiskie spēki, kas ir pietiekami spēcīgi, lai ietekmētu planētu kustību un aktivitāti.
3. Planēta Venēra senatnē bija redzama kā milzīga komēta.``

1. un kas to orbītu pamainīja? Un ja viņa pagāja tik tuvu garām, ka tas atstāj pēdas, tad kur pēdas?
2. elektorstatiskie spēki, kas pārsit gravitāciju un maina planētu orbītas? neies cauri, jo tas nozīmētu tādas intensitātes e/m laukus, ka jonizācijas dēļ viss pāriet plazmā, planētas arī, tad te būtu putekļu miglājs, sprādziena sekas. Tas ir, neapskatot jautājumu, no kurienes tādi lauki.

``brīdi, kad Zemi gāja cauri protoplanētas astei, magnētisko lauku savstarpējās iedarbības rezultātā Zemes virsmā radās elektriskas virpuļu straumes, kā rezultātā sakarsa Zemes virsma un okeāni un jūras sāka vārīties.``

aha un dzīvība saglabājās.

labi, koroče man apnika.

Cilvēkam nav sanākusi pat konsistenta lasāma scifi, es baidos ka par tik paviršu rakstīšanu autoram tiešām ielidotu arī no fantastikas romānu izdevniecības.
Link2 raksta|ir doma

[22. Mar 2017|21:14]

mindbound
[Tags|, , , , , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Aegri Somnia - Endtime Psalms: We Were Stardust]

Padomāju par šo diskusiju. Daži secinājumi, neviens no tiem ļoti oriģināls:

 • Zinātnes metodoloģija ir apolitiska, bet zinātniskā darbība tāda nav, jo to veic cilvēki ar saviem uzskatiem, vērtībām, grupu piederībām u.c.tml. lietām, kas lielā[kajā?] daļā gadījumu netiek atstātas aiz laboratoriju durvīm;
  • Tajā pašā laikā, virzība “pēc iespējas mazāk politikas” virzienā ir deziderāts gan zinātnē, gan citur;
  • Kas attiecas uz ētikas jautājumiem tajās jomās, kur tie ir aktuāli un relevanti, tad uzskatu, ka būtu vēlams, pirmkārt, šos jautājumus izlemjošos kodeksus padarīt more streamlined, savukārt pašu izlemšanas procesu atstāt profesionālām ētikas komisijām, kuru darbs notiek attiecīgās zinātnes disciplīnas pārstāvjiem caurspīdīgā veidā;
 • Zinātniekiem vajadzētu būt responsible par pētījumu un to rezultātu kvalitāti, bet ne culpable par šo pētījumu rezultātu iespējamiem nevēlamiem pielietojumiem further down the road;
  • To var uztvert kā motivāciju tiekties iegūt pēc iespējas lielāku suverenitāti laboratorijām, institūtiem un R&D kompānijām (by extension – kompāniju R&D interesēm in general);
 • As a fully general argument – aktīvisms lielākoties ir nevēlams, informēšana lielākoties ir vēlama, savukārt robeža starp vienu un otru nereti ir novelkama ar vērā ņemamām grūtībām;
  • Mans arguments par aktīvisma nevēlamību izriet gk. no a.m. “pēc iespējas mazāk politikas” argumenta un tā pamatojuma, kā arī maniem no iepriekšējā izrietošajiem uzskatiem par to, ka tas politikas daudzums, no kura nav iespējams praktiski izvairīties, būtu atstājams profesionālu (t.i., eksplicīti un formāli amatu ieņemošu) statesmanship ekspertu pārziņā;
 • Zinātne ir tikpat pakļauta optimizācijas un automatizācijas tendencei, kā visas pārējās lietas, and that’s OK; mēs vai nu pārbūvēsim sevi, lai turpinātu būt konkurētspējīgi, vai arī kļūsim par zemsvītras piezīmi mūsu ļoti citādo pēcteču hronikās (ja pat tik daudz).

Piezīme sev par vispārzināmo, bet pārāk bieži aizmirsto: pirms diskusijas censties novienoties par lietoto jēdzienu definīcijām un tos atpakot, lai ar pēc iespējas lielāku varbūtību izvairītos no tā, no kā sastāv vismaz trešdaļa minētās diskusijas, gan manā, gan, to the best of my ability to observe, citu izpildījumā.

Piezīme sev par nesaistītām vai meta lietām: pabeigt migrēt bloga saturu uz jaunajiem confidence un importance tagiem, šobrīd skripti kaut kādēļ turpina kārties.

Link18 raksta|ir doma

[22. Mar 2017|12:00]

ctulhu
Zinātne nav apolitiska, zinātne ir virspolitiska

vismaz saprātīgi uzbūvētā sabiedrībā.

Jo kas sanāk:

Ja zinātne nosaka politiku - tā ir konstruktīva un efektīva politika.
Ja politika nosaka zinātni - tā ir ierobežota zinātne, kas dod mazāk iespēju realizēt konstruktīvu un efektīvu politiku.
Link12 raksta|ir doma

atkal mēs sliktie [20. Mar 2017|21:00]

ctulhu
Franck Thilliez "Pandemia"

krimināls trilleris


Sliktie, protams, ir transhumānisti. OK, viņi nav nosaukti par transhumānistiem, bet slikto midzenī ir krionēti cilvēki. Ļoti nemākulīgi aprakstīti gan.

Bet also tendence. D. Brauns, tagad šis.

Galvenais sliktais pirms nāves saka: ``Atnāks citi. Viņi atjaunos struktūras, līdzīgas kā šeit, kaut kur citur. Jaunās tehnoloģijas, mūsdienu sakaru līdzekļi apvieno un tuvina mūs. Jūs varat nonāvēt mūs, bet ne mūsu zināšanas un mūsu gribu``

Nuuuu vispār jāpiezīmē, ka viņam var piekrist.
Link21 raksta|ir doma

ad absurdum [17. Mar 2017|13:19]

brr
[Tags|]

pectoralis on/off, pectoralis on/off, pectoralis on/off
Linkir doma

[15. Mar 2017|17:34]

ctulhu
krionēšana kā alternatīva eitanāzijai.

Vajadzētu piedāvāt visiem neārstējamajiem pacientiem, kuri izvēlas eitanāziju.

Piedāvāt kā labāku alternatīvu.

Gala izvēle, protams, cilvēkam pašam.
Link15 raksta|ir doma

raspaļcofka [14. Mar 2017|22:39]

ctulhu
Riktīgam gredzenam jāsastāv no H un C

H - metāliskais
C - heksoktaedriskais

viss pārējais ir lēta bižutērija

[salīdzinoši]
Link1 raksta|ir doma

[14. Mar 2017|16:06]

mindbound
[Tags|, , , , , , ]
[Garastāvoklis: |tired]
[Mūzika |Millipede - A Mist And A Vapor: Islands Of Perelandra]

Just submitted a 600 k€ computational neuroscience project grant proposal made over the last 10 days. Feeling relieved and a little bit dead inside.
Link4 raksta|ir doma

mums vajag svešos [12. Mar 2017|01:46]

ctulhu
Mēs esam nonākuši pie ļoti jocīgām robežām.

- Kas ir laiks un vai tas vispār pastāv. Ja ne, tad kā tikt pie ``aizliegtajām`` trajektorijām Maha - Barbūra 4D kontinuumā?
- Kad un kā var apvērst kauzalitāti. ``kvantu dzēšgumijas`` efekts makrolīmenī - ir, nav iespējams, kā panākt?
- Kas dziļākajā būtībā ir distance un kā ar to brīvi manipulēt?
- Ko darīt ar termodinamiku un tātad entropiju?

Ja agrāk tikt tālāk nozīmēja kvantitatīvu jaudas palielināšanu - spēcīgāki dzinēji un tml, arī ātrāka skaitļošana, tad tagad, iespējams, būs nepieciešama citāda domāšana, tas ir - saprāti kuri saprātu telpā atrodas pietiekami tālu no mums un domā pietiekami citādi.

Varbūt satiksim

Ja nesatiksim - uztaisīsim.
Link16 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]