Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

[28. Aug 2016|15:19]

mindbound
[Tags|, ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Inade - The Crackling Of The Anonymous: Titan In Shivering Sand]

TIL: Keystrokes can be read remotely with > 90% accuracy by measuring the effect one’s fingers have on WiFi signal.
Linkir doma

pamazām nāk pie prāta [28. Aug 2016|14:57]

ctulhu
https://geektimes.ru/post/260616/
Linkir doma

Orgasms psihorudzītim [18. Aug 2016|16:01]

ctulhu
Jeb krievija turpina iespārdīt:

http://www.diena.lv/pasaule/ja-sit-tad-mil-krievijas-deputate-rosina-dekriminalizet-vardarbibu-gimene-14151469

Tātad joprojām, skatieties: reliģija, tradicionālās vērtības.

Ja pie iepriekšējā ieraksta par sieviešu apgraizīšanu man tika norādīts, ka tie jau esot "dvieļi" (nu mežoņi tātad) tad šī būtne izskatās visnotaļ civilizēta. Līdz ar to secinām, ka mežonība ir tieši šīs tradicionālās vērtības. Un reliģija.
Link11 raksta|ir doma

[17. Aug 2016|23:20]

ctulhu
Nu vismaz prokuratūrai viņi šo informāciju ir iesnieguši

http://www.delfi.lv/news/arzemes/ziemelkaukaza-muftijs-iesaka-apgraizit-visas-sievietes-lai-nebutu-izvirtibas.d?id=47807505

Bet nu tātad jā, skatieties: reliģija.
Link9 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]