Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

Tukša vieta [11. Dec 2017|02:17]

ctulhu
Man bieži jautā, kāpēc es oponēju reliģijai ja dieva nav (jautātājs argumentē ka nevajag vērsties pret tukšu vietu, to kā nav)

Atbilde:

Nepastāv dievs, pastāv ticība tādam. Ar to pietiek.
Link38 raksta|ir doma

[9. Dec 2017|11:38]

mindbound
[Tags|, , , , , , ]
[Garastāvoklis: |impressed]
[Mūzika |Unter Null - Moving On: The Mercy Seat]

Īsa un ilustratīva AlphaGo vēsture:

  1. 10.2015. — AlphaGo uzvar 2 danu Eiropas čempionu ar 5:0;
  2. 03.2016. — AlphaGo uzvar 9 danu pasaules čempionu un vienu no labākajiem go spēlētājiem pasaulē ar 4:1;
  3. 01.2017. — AlphaGo uzvar 60 online spēlēs pret dažāda stipruma profesionāliem go spēlētājiem;
  4. 05.2017. — AlphaGo uzvar 9 danu pasaules čempionu ar 3:0 un liek padoties piecu pasaules čempionu komandai;
  5. 10.2017. — AlphaGo Zero (kas, atšķirībā no iepriekšējām versijām, apmācībā neizmanto gatavus datus), ar 100:0 uzvar savu 03.2016. versiju;
  6. 12.2017. — AlphaZero, izmantojot vispārinātu AlphaGo Zero algoritmu, uzvar pasaules vadošās go, šaha un šogi programmas, ieskaitot pēdējo AlphaGo Zero versiju.

Link4 raksta|ir doma

Nedaudz par gramatiku [7. Dec 2017|15:31]

ctulhu
- А "нахуй" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Bообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "нахуй" и "на хуй". Существует наречие "нахуй". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, нахуй, а то простудишься. В отличие от наречия, "на хуй" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на хуй" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "нахуй" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, нахуй, запятыми.
Link1 raksta|ir doma

Vai cik jauki [2. Dec 2017|18:17]

ctulhu
Krišjānis grib izmest no universitātēm teoloģiju, jo viņš raksta:

// Bet galvenais jautājums ir humanities un social sciences, tur ir vajadzīga pamatīga tīrīšana, reforma, griesti un apcirpšana. Ne jau tāpēc, ka tā ir sekundāra nozare, tieši pretēji, tas ir izšķirošais un galvenais cīņas lauks, kas nosaka kopienu, sabiedrību, valstu tālaku pastāvēšanu.//

Sen bija laiks Krišjāni, tā teoloģija tiešām nav nekāda zinātne.

[Also šitas ir nereāli jautri - cilvēki kasās vai kaut kādas gender studies un postmodernisma pētīšana un tml ir vai nav leģitīmas nozares, bet tepat blakus ir vesels faķis kā? Teologu. Neviens neko.]

P.S. Atgādina dzirdētu epizodi: Cilvēks skaļi pukst par to, ka profesiju reģistrā ir astrologs, zīlnieks, homeopāts, vēl kaut kas no šīs zortes. Es saku, nu jā nav dikti košer bet paskaties tālāk - katoļu priesteris, rabīns, luterāņu mācītājs, pops... Uz tiem kaut kā netrigerējas :)
Link17 raksta|ir doma

Volvo [1. Dec 2017|12:39]

brr
Īsākais mana auto mūžs

27.10.17.-01.12.17.
Link4 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]