Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

Hipotēze [20. Okt 2017|00:53]

ctulhu
Kaut kāda daļa no tām problēmām, kuras mēs redzam saistībā ar Vainstainu, rodas no toksiskas jeb parazītiskas vainas apziņas, kuru savukārt baro attiecīgās monoteiskās reliģijas, piemēram kristietība.

Ja seksuāla kontakta sinonīms (viens no) ir ``sagrēkot`` un cilvēks kam nav bijuši seksuāli kontakti saucas ``nevainīgs``, tad patterns ir uz sejas.

Līdz ar to - kas notiek ar cilvēku, kurš ir audzis šādā vainas apziņu uzturošā kultūrā un pret kuru ir bijusi vērsta seksuāla vardarbība? Pareizi, viņš jūtas vainīgs un kautrējas. Sekas - varmākas dzīvo zaļi.
Link2 raksta|ir doma

[19. Okt 2017|09:25]

mindbound
[Tags|, , , , , ]
[Garastāvoklis: |working]
[Mūzika |Triarii - Muse In Arms: Ode To The Sun]

No vienas puses, pamodos ar galvassāpēm un kaudzi steidzamu e-pastu. No otras, izdevās padarīt > 40 rindu garu funkciju 600 reižu ātrāku (no 0.225312 s uz 363.434 μs) un 240 reižu vieglāku (no 930.47 k allocations, 714.314 MiB uz 40 allocations, 3.00 MiB), pārrakstot tajā 4 rindas.
Link2 raksta|ir doma

padomju ikdiena [18. Okt 2017|23:18]

ctulhu
http://jauns.lv/raksts/zinas/257670-rigas-domes-opozicija-aicina-no-kristigas-padomes-izslegt-talbergu-feldmani-un-smitu

nu labi, ierosina izmest galīgi sviestā sagājušus īpatņus, jau labāk, bet vai vienkāršāks risinājums nav dzīvot bez šāda veidojuma ``kristīgo lietu padome`?

Kāpēc vienam kultam vajag speciālu padomi? A citiem? un ja katram kultam pa padomei, tad cik daudz padomju sanāk? Riktīga padomju savienība?
Link5 raksta|ir doma

Next level [18. Okt 2017|12:29]

ctulhu
Uz izteikumu

[...sākumā visumā bija tikai ūdeņradis. Vēl pirms dzīvības rašanās no ūdeņraža radās visi pārējie elementi un savienojumi, kas tāpat ir daudz komplicētāki par ūdeņradi.]

man atbild

/Varbūt tomēr ej sprediķot savas fantāzijas pie sevis,m? Sen neesi taisiijis pie sevis ierakstus./

no

http://klab.lv/users/gnidrologs/230957.html

Nu ja cienītais tā vēlas...
Link11 raksta|ir doma

[16. Okt 2017|05:03]

mindbound
[Tags|, , , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |The Beauty Of Gemina - Diary Of A Lost: Nevertime]

Iedvesmojoties no @Noahpinion, nolēmu uzspēlēt “nepopulāro viedokļu spēli”. Noteikumi ir triviāli, sk. zemāk.

Diskleimeris: visi zemāk lasāmie apgalvojumi, manuprāt, ir patiesi, taču ar ļoti dažādu varbūtību.

Poll #21086 Nepopulāro viedokļu spēle
Open to: All, results viewable to: All

1 balss = 1 nepopulārs viedoklis

View Answers

Balsot
13 (100.0%)

Link61 raksta|ir doma

apvērstās bailes [14. Okt 2017|23:22]

brr
[Mūzika |Cohen L.]

Atrodi mašīnai pircēju, bet aizvietotājs nedodas rokā jau mēnešiem.
Linkir doma

[13. Okt 2017|19:25]

mindbound
[Tags|, , , , , ]
[Garastāvoklis: |working]
[Mūzika |Atrium Carceri - Kapnobatai: The Corruptor]

Ņemot Deneta, Mecingera, Graciano, Bakera (tā paša, kurš vēlāk) et al. pētījumus un “atlaidinot” tos ar Vatsa, Egana, Bakera, daļēji arī Gibsona, Lema u.c. daiļliteratūras darbiem, man ir izkristalizējusies kāda pagaidām vēl nekonkrēta un vāji detalizēta konjektūra. Īsumā to varētu aprakstīt šādi: apziņa kā kognitīvā aparāta darbības režīms varētu būt novērojama tikai samērā šaurā konceptuālā “logā” jeb saprātu telpas griezumā. Tā varētu būt novērojama galvenokārt pie tādām entitātēm, kas ir pietiekami jaudīgas (izmantojot kvantitatīvu intelekta definīciju), lai modelētu un prognozētu sevi kopā ar apkārtējo vidi, bet ne pietiekami, lai darītu to caurspīdīgi, piemērojot vienu un to pašu varbūtību sadalījumu (iespējams, kādu no universālā sadalījuma izskaitļojamiem tuvinājumiem) visiem ienākošajiem datiem pēc kārtas.

Pirms šī “loga” ir sastopamas tādas entitātes, kas spēj dažādā mērā reaģēt uz apkārtējās vides izmaiņām, izmantojot automātiskus un iemācītus paternus, bet vēl nespēj veikt savas rīcības kontrafaktuālas simulācijas. Telpu pēc šī “loga”, savukārt, aizņem tādas entitātes, kas savu (un citu) iekšējo stāvokļu lielumus prognozē eksplicīti, kā daļu no visas apkārtējās vides stāvokļu lielumu kopas, bez vajadzības veidot tos informāciju zaudējošos zemākas izšķirtspējas naratīvus un rekursīvos operacionālos kopsavilkumus (iekodētus neironu populāciju koordinētā aktivitātē kā, piem., semantiskos pointerus), kas, saskaņā ar minēto pētnieku darbiem, varētu būt primārais apziņas pamatā esošais mehānisms.

Protams, nav izslēgts, ka daļa entitāšu, pieņemoties jaudā, vispāri nekad nenonāk šajā “logā” (kas, kā jau minēts, reprezentē šauru un “plakanu” griezumu bezgalīgdimensionālā parametru telpā), jau no savas evolucionārās trajektorijas sākuma attīstot tādus informācijas apstrādes veidus, kur nefigurē šāds datu favorītisms, taču šādi minējumi nenovēršami atduras pret faktu, ka pagaidām par visām šīm lietām mēs varam mēģināt spriest, tikai skatoties paši uz sevi kā vienīgo mums zināmo piemēru.

Saprotamu iemeslu dēļ man šobrīd nav pieejami līdzekļi šo apgalvojumu pārbaudīšanai attiecībā pret realitāti, līdz ar to paredzamā nākotnē tie droši vien nezaudēs savu konjektūras statusu.

Link17 raksta|ir doma

nu ta beidzot [12. Okt 2017|23:42]

ctulhu
nopublicējuši kārtīgu aprakstu, kas bija bumbiņā ar 4 antenām

http://www.rlocman.ru/i/File/2017/10/04/Otchet-o-razrabotke-bortovoy-radiostancii-pervogo-sputnika.pdf
Link3 raksta|ir doma

krišjānis uz steroīdiem [11. Okt 2017|20:57]

ctulhu
izskatās šādi

https://lenta.ru/articles/2017/05/04/germansterligov/

šis vēl nevienam nav uzbrucis atšķirībā ko Kačinska, idejas gan laikam tās pašas.
Link2 raksta|ir doma

Vēl par HIV [10. Okt 2017|23:27]

ctulhu
Tātad, par šito pašu:

http://edition.cnn.com/2017/10/07/health/california-hiv-bill-signed/index.html

Kāds varētu būt pasākuma mērķis (mani apsvērumi)

(1) - atslogot policijas, tiesu un cietumu sistēmu
(2)- destigmatizēt doto grupu, t.i. HIV-AIDS pacientus

Galvenais risks - nedaudz palielinās pārlejamo asiņu kā infekcijas vektora risks. Nedaudz, jo kontrole un sterilizācija, bet te tomēr sanāk ka viena no esošajām barjerām pavājinās. Jautājums ir - vai ieguvums no (1) un (2) to atsver.

Also es domāju, ka laba ideja būtu vispārināts likums par šo tēmu, neizceļot tieši HIV. Nu tas ir - likums par tīšu citu cilvēku un publiski lietojamo materiālu (ūdens, gaisa, pārtikas, pārlejamā materiāla, medikamentu, priekšmetu) inficēšanu ar slimības nesējiem un saindēšanu ar toksiskiem aģentiem. Varētu izšķirt ārstējamas un pagaidām neārstējamas slimības. Tāpat izšķirt nejaušu darbību un darbību ar iepriekšēju nodomu.
Link8 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]