Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

[30. Aug 2014|16:49]

mindbound
[Tags|, , ]
[Garastāvoklis: |blank]
[Mūzika |Kammarheit - The Starwheel: A Room Between The Rooms]

Tempted to define BOLD signal per voxel as y' = total_synaptic_conductance - y / n, assume synaptic transmission as the main source of BOLD.
Link1 raksta|ir doma

[23. Aug 2014|06:39]

mindbound
[Tags|, , , , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Empusae - Error 404: Metaphorical Loss: Ekro-Alakin]

Choose your own adventure.

Patiesībā determinisms un kauzalitāte neizskatās šādi, bet kā labdabīgu humoru par tēmu un pret metafiziskas brīvās gribas ideju es joprojām to varu novērtēt.

Link7 raksta|ir doma

[22. Aug 2014|18:08]

mindbound
[Tags|, , ]
[Garastāvoklis: |blank]
[Mūzika |Trent Reznor - Quake OST: Focus]

Cilvēkam nenaidīgā multiversā visi Evereta zari būtu tādi, kur Cibas platforma nav salipināta no samirkuša kartona un maisu auduma.
Link2 raksta|ir doma

[21. Aug 2014|10:15]

mindbound
[Tags|, ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Diary Of Dreams - Nekrolog 43: Malice]

Don't just build things, build people.
Linkir doma

[20. Aug 2014|03:27]

mindbound
[Tags|, , , , ]
[Garastāvoklis: |blank]
[Mūzika |Unter Null - The Failure Epiphany: Stray]

Ja realitātei būtu naratīvs, tad, spriežot pēc sūdu un ventilatora koordinātu konverģences tempa, pēc pēdējo dienu notikumiem būtu bijis jāseko vismaz īslaicīgai zombiju apokalipsei. Tā, kā realitātei naratīva nav, šādu ekscesu vietā ir tikai pārāk daudz telefona zvanu, e-pastu un nervozēšanas (jāteic gan, ka literatūra un kino mūs zombiju plānā ir sagatavojis tik labi, ka nav vēl skaidrs, kurš no scenārijiem būtu subjektīvi sliktāks). Oh well.
Link2 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]