Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

[14. Apr 2014|15:56]

mindbound
[Tags|, , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Suspiria - The Great And Secret Show: Silver]

Būtu labi, ja tas, ka manu migrēnas lēkmju (t.i., to, kuras neizdodas laicīgi novērst ar zālēm) vidējais ilgums pēdējā pusgada laikā ir pieaudzis par aptuveni 25 procentiem, būtu tikai pārejoša parādība un nevis tendence (šodien - nepilnas sešas stundas, ar auru, nelabumu, fotofobiju un koordinācijas traucējumiem, pilnu komplektu). No tā nemirst, bet būt tik nelietojamam pusi dienas vidēji dažas reizes mēnesī un vēl redzēt šajā sakarā šķietami augšupejošu statistiku? Not fun.
Link8 raksta|ir doma

[11. Apr 2014|01:07]

mindbound
[Tags|, , , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |The Eden House - Half Life: Wasted On Me]

The last two weeks have been making me want to have hatesex with data analysis software. Make of that what you will.

On the same note, once the binocular vision code changes are up and running, I think we are good to scale the LGN model up to full size. I think, now with some certainty, that it works like the evolution fairy intended.
Linkir doma

[9. Apr 2014|22:38]

mindbound
[Tags|, , , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Murcof - Cosmos: Oort]

Five for the future, part 7 (6, 5, 4, 3, 2, 1):

Linkir doma

[9. Apr 2014|14:43]

mindbound
[Tags|, , , , ]
[Garastāvoklis: |blank]
[Mūzika |L'Effet C'Est Moi - Il Sole A Mezzanotte: Striges]

Ja kādam vēl nav priekšstata, kas ir rape culture vai ka tā tiešām eksistē, iesaku palasīt komentārus pie šī raksta. Via [info]hedera.
Link29 raksta|ir doma

[6. Apr 2014|23:19]

mindbound
[Tags|, , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Rome - Die Æsthetik Der Herrschaftsfreiheit: Automation]

Sārnates a̧͖̩̟̪͚̰̻̠̽̎̈̕p͕͙̝̞̼̯̻̻͑́̀͑͆́m̧̝̘̊̆ͧ̃ͨ͘͢ę̠͓̹͓͒ͮ̂͗̾͑́͝t̨̠ͯ́͡nͤ͑͒ͭ̈́͛͋ͣ͏̪̭̗̫ͅe̢̦͉̙̬̼̜̩ͭ̽͝. Pateicības sūtīt [info]ctulhu virzienā.
Link3 raksta|ir doma

[6. Apr 2014|00:49]

mindbound
[Tags|, , , , ]
[Garastāvoklis: |awake]

The Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge #16 event (see previous post) was smart, lively, & humane. Led 4 dialogues on H+, tired now, good night.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]