Manu draugu sakāmie [entries|archive|friends|userinfo]
kibrika

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| skataamie G ]

[19. Apr 2014|22:16]

mindbound
[Tags|, , ]
[Garastāvoklis: |awake]

Rationalist put-downs: "I have great faith in your abilities, where faith is distinguished from evidence-based belief."
Link2 raksta|ir doma

[14. Apr 2014|15:56]

mindbound
[Tags|, , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |Suspiria - The Great And Secret Show: Silver]

Būtu labi, ja tas, ka manu migrēnas lēkmju (t.i., to, kuras neizdodas laicīgi novērst ar zālēm) vidējais ilgums pēdējā pusgada laikā ir pieaudzis par aptuveni 25 procentiem, būtu tikai pārejoša parādība un nevis tendence (šodien - nepilnas sešas stundas, ar auru, nelabumu, fotofobiju un koordinācijas traucējumiem, pilnu komplektu). No tā nemirst, bet būt tik nelietojamam pusi dienas vidēji dažas reizes mēnesī un vēl redzēt šajā sakarā šķietami augšupejošu statistiku? Not fun.
Link12 raksta|ir doma

[11. Apr 2014|01:07]

mindbound
[Tags|, , , , ]
[Garastāvoklis: |awake]
[Mūzika |The Eden House - Half Life: Wasted On Me]

The last two weeks have been making me want to have hatesex with data analysis software. Make of that what you will.

On the same note, once the binocular vision code changes are up and running, I think we are good to scale the LGN model up to full size. I think, now with some certainty, that it works like the evolution fairy intended.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]