Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

13 Rīgas bildītes May. 2nd, 2017|02:12 pm

kaszczejs

 photo IMG_5958.jpg  photo IMG_5959.jpg  photo IMG_5939.jpg


 1. photo IMG_5958.jpg 2. photo IMG_5953.jpg


 3. Skats uz Rīgas Botānisko dārzu. (Reāli BD sākas ainavas vidū, kur tikko pamanāmais drāšu žogs.)
 4. photo IMG_5957.jpg


 5. Kabaki ar nosaukumiem krieviski latīņu burtiem - sen pierasta lieta šai miestā.
 6. photo IMG_5959.jpg 7. photo IMG_5943.jpg 8. photo IMG_5948.jpg 9. photo IMG_5947.jpg 10. photo IMG_5939.jpg 11. photo IMG_5932.jpg


 12. Pie nolādētā sociālisma šai apkaimē bija futbola laukums!
 13. photo IMG_5937.jpg 14. photo IMG_5946.jpg 15. photo IMG_5945.jpg 16. photo IMG_5938.jpg
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.