Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Gada cirka numurs Dec. 25th, 2016|02:31 pm

kaszczejs
Belēvičs paziņoja, ka viņam esot gods un cieņa un tos esot iespējams aizskart. Interesanti, kur tie gods ar cieņu bija laikā, kad viņš vadīja medicīnu tā, ka godīgs cilvēks ar pašcieņu būtu sev sepuku uztaisījis.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.