Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Vazājos pa nomalēm Nov. 3rd, 2016|03:05 pm

kaszczejs
Oktobera beigās drusku pavazājos pa Vecāķiem, ieliņas pabildēju. Nu bet dabiski, bez galda hokeja bildēm jūs arī sveikā netiksiet. Vispirms noskatieties sporta ziņas, tikai tad atelpa!
Foto no arēnas "Rīga". Starp citu, spriežot pēc pēdējām sezonām, spēlēt galda hokeju Latvijā drīz būs cienījamāk kā ledus hokeju. Mēs vismaz pie medaļām tiekam.
 photo image.jpeg

 photo image_1.jpeg

 photo image_2.jpeg

 photo image_6.jpeg

 photo image_5.jpeg

   Tipiski manējais kadrs: jūra, liedags, plika dāma, romantika un miskastes kompozīcijas centrā.
 photo image_4.jpeg

 photo image_3.jpeg

  Pilnu sabildēto ieliņu komplektu fanāti var atrast Vikipēdijā.
 photo image_7.jpeg

 photo image_8.jpeg

 photo image_9.jpeg

 photo image_10.jpeg

 photo image_11.jpeg
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.