Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Vilkos no Baznīcielas, 6. bilžsērijas dala no 6 May. 31st, 2016|04:05 pm

kaszczejs
 photo image_zpsqv7jgkxt.jpeg  photo image_zps1iga9m6v.jpeg  photo image_zpss6znvedg.jpeg

Te zem Kaķas vairāk jau ceļā pieredzēto pēcainu, ejot mājup no augšminētās ielas.

 photo image_zpsjeeuqtzs.jpeg

 photo image_zpsnwxmxbrd.jpeg

Brūninieku iela.
 photo image_zpsqv7jgkxt.jpeg

 photo image_zpss6znvedg.jpeg

 photo image_zps2buoqedx.jpeg

 photo image_zpsrodgauws.jpeg

 photo image_zpsuqbprywn.jpeg

Kronvalda parks.
 photo image_zpshausx4wj.jpeg

 photo image_zpsrbwkufap.jpeg

 photo image_zpsz2thizhx.jpeg

 photo image_zps1iga9m6v.jpeg
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.