Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Baznīcielas foto, 5. daļa no 6 May. 31st, 2016|11:50 am

kaszczejs
 photo image_zps0tnevcvb.jpeg  photo image_zps2jk5wli0.jpeg  photo image_zps4fomwsp0.jpeg

Faktiski ar šo daļu iela ir nostaigāta, pēdējā daļā jau būs visāda apkaime.

Nu jā, tāds es izskatos, kad izbāžu degunu no mājas uz pusstundu un nekādi randiņi nav plānoti. Skūties slinkums,
 photo image_zps2jk5wli0.jpeg

 photo image_zpsconk6snt.jpeg

 photo image_zpsotbicjsy.jpeg

 photo image_zps4fomwsp0.jpeg

 photo image_zpszdqsa03d.jpeg

 photo image_zps4dkalkzp.jpeg

 photo image_zpsy40f4cr5.jpeg

 photo image_zps6kto0k9z.jpeg

 photo image_zpsdbjfhzjy.jpeg

 photo image_zpsfmcxuex0.jpeg

 photo image_zps0tnevcvb.jpeg

 photo image_zpsgmqgybuq.jpeg

 photo image_zpsheicb2cm.jpeg

 photo image_zpsu0wsnyfs.jpeg

 photo image_zpsx8aulvst.jpeg
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.