Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Baznīcielas foto, 4. daļa no 6 May. 31st, 2016|11:20 am

kaszczejs
 photo image_zpsozdgenwg.jpeg  photo image_zpsbcqfhqji.jpeg

It kā dievnams, bet neviena kaķa apkārt. Nekārtība.

 photo image_zpsmrnju1tc.jpeg

 photo image_zpsozdgenwg.jpeg

 photo image_zpsbcqfhqji.jpeg

 photo image_zps4ki6az8x.jpeg

 photo image_zpsbxyk8fkb.jpeg

 photo image_zpscqbllrzi.jpeg

 photo image_zpskpo7rml2.jpeg

 photo image_zpsowoktv3d.jpeg

 photo image_zpsqgtoacni.jpeg

 photo image_zpsun7q8bzv.jpeg

 photo image_zpsxd8aazwk.jpeg

 photo image_zpsyf3v0lz7.jpeg

 photo image_zpsz9c04nzk.jpeg
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.