Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Baznīcielas foto, 3. daļa no 6 May. 30th, 2016|11:39 am

kaszczejs
 photo image_zps5rxhimjr.jpeg  photo image_zps7noqkjvm.jpeg

Epopejas turpinājums.

 photo image_zps5rxhimjr.jpeg

 photo image_zpsju3jokh2.jpeg

 photo image_zps7noqkjvm.jpeg

 photo image_zpsgleltbdi.jpeg

Man ir aizdomas, ka Gaiļi joprojām lepojas ar šo arhitektonisko sasniegumu.
 photo image_zpsaqgjauxj.jpeg

 photo image_zpsprwhc6hn.jpeg

 photo image_zpsatmy6fcj.jpeg

Mikus, erceņģelis.
 photo image_zpscxnss7cw.jpeg

 photo image_zpsn9xlksaz.jpeg

 photo image_zpsomig8tfn.jpeg

 photo image_zpsoo4smab2.jpeg

 photo image_zpsqhqk2vaw.jpeg

 photo image_zpsraes1dxk.jpeg

 photo image_zpssevre7rx.jpeg
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.