Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Laimītes pēdējo treniņu atskaite Nov. 9th, 2015|08:22 pm

kaszczejs


 photo image.jpg2_zpsvhsyxjlz.jpg

 photo image.jpg1_zps8gf4lxsz.jpg

Tā es sakrāmēju kastes Kultūršūles bēniņos.
 photo image.jpg4_zpsr5hifxtd.jpg

 photo image.jpg5_zpsvocegw6g.jpg

 photo image.jpg6_zpsxipacgce.jpg

 photo image.jpg7_zpsyer3dihy.jpg

 photo image.jpg8_zpsub7eeinn.jpg

 photo image.jpg9_zpsq39h8yhh.jpg

 photo image.jpg10_zpsluwq41n6.jpg

 photo image.jpg11_zpsx4atrg2a.jpg

 photo image.jpg12_zpsavvelovj.jpg

 photo image.jpg13_zpsi0dnt4ns.jpg

 photo image.jpg1_zpsidgs4ivg.jpg

Nu un video no Caica-Lagzdiņa spēles - https://www.youtube.com/watch?v=7XgKs0rpr_8
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.