Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Galda hokejs reklamējas tautās Oct. 28th, 2015|11:32 pm

kaszczejs
 photo image.jpg4_zps67sgdfzo.jpg  photo image.jpg3_zps8funkfpk.jpg  photo image.jpg11_zpsl5f2hkju.jpg

Kamēr varenās Krievzemes unīšos noņemas ar to, ka rūpīgi pieslēdz desas no izsalkušajiem zagļiem, mūsējās Prismās pircēji rubī galda hokeju...

 photo image.jpg4_zps67sgdfzo.jpg

 photo image.jpg3_zps8funkfpk.jpg

 photo image.jpg11_zpsl5f2hkju.jpg

 photo image.jpg1_zpsc4dqtou6.jpg

 photo image.jpg1_zpsxg4ld6of.jpg

 photo image.jpg2_zpsrsvnmmxs.jpg

 photo image.jpg2_zpsvihrqpr3.jpg

 photo image.jpg3_zpsymiko9lc.jpg

 photo image.jpg4_zpsmux0rios.jpg

 photo image.jpg5_zpscf2bn3lf.jpg

 photo image.jpg5_zpsg5chlv14.jpg

 photo image.jpg6_zpsddbu7xxu.jpg

 photo image.jpg7_zpsrugzod2h.jpg

 photo image.jpg14_zpsglpwn3cz.jpg

Tikām GH tapa spēlēts arī Kaņepes kultūras centrā - Mucenieku bēgļu versijā (foto nav mans un vispār par viņa publiskošanas ētiku var krietni strīdēties). Nekādi pirmatklājēji mēs šai lietā neesam, dāņos priekš imigrantiem ir vesela turnīru sērija "Welcome to Denmark!".
 photo image.jpg15_zpsdlr6lvi5.jpg
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.