Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 19th, 2012|12:51 am

kaszczejs
Starp citu, kas attiecas uz brāļu tautām - tās pašas reliģijas vārdā arābi slaktē viens otru regulāri simtiem, uz sunnītiem un šiītiem dalīdamies (nu kā katoļi ar protestantiem pirms četriem gadsimtiem). Tikai šogad vien Sīrija un Irāka, Bahreina un Jemena,- un visiem pofig uz radniecību. Citur musulmaņu dzīvesvietās tās pašas izpriecas, Pakistāna un Sumatra, Somālija un Sudāna - tur, kur ir stiprs islāms, tur arī iet vaļā slepkavošana. Reizēm Rietumi iejaucas kādam palīdzēt un dabū tikai papildu galvassāpes. Praktiski visā pasaulē ir tikai viena vieta, kur lielam procentam musulmaņu izdodas daudzmaz normāli sadzīvot ar citticībniekiem - un tā ir Izraēla... jo tā šādos jautājumos vadās nevis no reliģijas, bet no Rietumu demokrātijas principiem. Diemžēl, arābu pasaulē tas numurs neiet cauri.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.