Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 18th, 2012|10:37 pm

iokaste
nu kaukāds misunderstandings, viņi taču tur kladzina par 67. gada robežām, kuras atzinusi ANO, islande, un citas valstis.
btw - tās reliģijas tiešām ir asiņainas, bībele aicina uz slepkavībām vienā laidā. bet ar palestīnas pasi var saņem loida bankā kredītu īžī pīzī.
----
labi - tas humoram. bet fakti paliek fakti:
- ANO noteica palestīnas robežas,
- izraēla okupēja palestīnu un uztaisīja holokaustu,
- palestīnieši ir bez pārvietošanās brīvībām ieslodzīti sektoros,
- humānā krīze ir aptvērusi 90% iedzīvotājus,


- citi mēģina parādīt absurdu, kur vienas tautas pārstāvji sadisto paši savas saimes locekļus vecas reliģijas vārdā - vest pie skaidrā, viņuprāt, saprāta.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.