Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 18th, 2012|08:20 pm

iokaste
ar konclāģeriem bija domāts, ka tie ir cilvēki bez dokumentiem, sadzīti noteitās teritorijās, kuras legāli nevar atstāt (padomā pats - kāda ir dzīve bez pases), teritorijas ar kontrolposteņiem, kur ikviens okupantu zaldāts var apčamdīt meičas, vecenes, kā raksta "rīgas laiks"neviens neapčamda. pazemojuma un terora gaisotne - kamonn - tas tev skaitās miermīlīgi?
par okupāciju - vai tad ANO nenoteica palestīnas un izraēlas robežas?

man ta viņu faitings ir pohuj, tibetiešus un krimas tatārus močīja vēl trakāk, gribās izzināt iemeslu tādam barbarismam.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.