Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 18th, 2012|07:50 am

iokaste
man atkal visu laiku likās, ka konflikta pamatā ir palestīnas okupācija. bet ja tu saki ka izraēla ir miermīlīgākā valsts, tad jau toč pareizi vien ir, ka tos arābus mērdē konclāģeros nost (:
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.