Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 18th, 2012|05:26 am

kaszczejs
Semīti ir radniecisku tautu grupa. Tikpat var teikt, ka latvieši ir lietuvieši, jo tie arī balti.
Diezi vai Krievijas žīdi piespieda arābus šaut ik dienas uz žīdiem raķetes?kamēr tiem pieriebās. Konflikta pamatā ir tas, ka radikālie arābi - tai skaitā Gazas sektora vadība - neatzīst Izraēlas tiesības pastāvēt un pieprasa visu žīdu izdzīšanu no reģiona (īpaši radikālie pieprasa pabeigt Holokostu, bet tos neskaitīsim). Un netaisās pārtraukt karu līdz pretinieka iznīcināšanai. Vairumā arābu valstu jau sen izdarīta "etniskā tīrīšana" pēc nacistiskās Vācijas parauga... Izraēla pati par sevi ir diezgan sviestaina zeme, bet objektīvi tā ir viena no divām vienīgajām miermīlīgajām reģiona valstīm (otra ir Jordānija).
Kas attiecas uz Krievijas žīdiem - un tur dzīvojošajiem latviešiem, kurus sadzīvē ieskaita tai pašā grupā - tad tā visumā ir labēji noskaņota publika, kas aicina šaut pretī tad, ja šauj uz tevi. Arābi šādu pozīciju uzskata par bandītismu un terorismu. Taču vēl neviens "krievs" nav iekāpis arābu pilsētas autobusā ar bumbu, lai to uzspridzinātu ar visiem pasažieriem - toties arabi gan to mīl darīt. Pats paradīzē par varoņdarbu un žīdus nokāvis (autobusā patrāpījušos musulmaņus un kristiešus arī, bet tas arābiem netraucē).
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.