Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 17th, 2012|03:22 pm

kaszczejs
Latviešu vikipēdijā par Izraēlu ir daudz ķēves murgu :)
Jūdu ticības cilvēku var atzīt par ebreju saskaņā ar Izraēlas likumiem, ja viņš to vēlas (tas saskan ar jūdaismu), tālab jebkurš latvietis tiešām var tikt par ebreju, pēc tam paziņot, ka kļuvis par ateistu un vienalga palikt ebrejos :) Taču tā ir tikai viena pozīcijām, kurā tautības vispār neeksistē - tikai ticības. Šo pozīciju ortodoksi (ap ceturtdaļa no visiem Izraēlas ebrejiem) spējuši uzspiest valdībai, kā sasodīti vajadzīga mazākumpartija. (Viņiem vispār izdevies uzspiest blāķi lietu, kas pārējos žīdus dzen nervu sabrukumā.) Rezultātā vairums mazticīgo un ortodoksu ieskata, ka sabraukušie pēdējās desmitgadēs no ex-PSRS ebreji patiesībā nemaz tādi nav.
Arābi Izraēlā ir apmēram kā krievi Latvijā, tikai sadrumstalotāki. Tie, kas pilsoņu kara laikā (ap 1948. gadu) neaizmuka un palika Izraēlā, dabūja pilsoņu tiesības, tie, kurus iekaroja vēlāk, ne - jo viņi skaitās piederīgi Palestīnas autonomijai, par kuras statusu un robežām iet mūžīga lamāšanās.
Daļa arābu grupu, kā drūzi (religiska sekta) vai beduīni (tuksneša arābi) skaitās lojālāki un tiek labprāt ņemti armijā sist pārējos arābus.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.