Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 17th, 2012|09:39 am

iokaste
bet vikipēdija saka, ka gan žīdi, gan palestīnieši ir semīti, bet semīti tāpat kā arābi ir afroaziāti. un te vairs neko nevar saprast, jo kaukādi atsevišķi nēģeri no etiopijas arī ir žīdi. tāpat arī jebkurš latvietis varot kļūt par žīdu, ja tic vecajai derībai.
un piedevām ir kaukāda izredzēto arābu daļa, kuriem ir pases, balstiesības un pārvietošanās brīvība izraēlā. kas tad tie ir?
baigā putra.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.