Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nu un solītais vīru volejbols Aug. 30th, 2017|12:22 pm

kaszczejs
Objektīvi ņemot - tēviņi labāk izskatās spēlējam, mātītes - tribīnēs. Ko es nebiju slinks arī uzbildēt.Ja es tik bezkaunīgi mēģinātu skuķus filmēt, varētu arī uzrauties, bet vīriešus var objektizēt mierīgi.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.