Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Jul. 16th, 2017|07:23 pm

kaszczejs
Vienreiz tā maniere pierīties pirms gulētiešanas mani nosmacēs, un āmen.
Šoreiz vismaz murga vietā bija daudzmaz sakarīgs sviests: vazājamies sīkā kompānijā ar velnszinako pa Japānas eiropeiska tipa viesnīcām drūmos rajonos, regulāri aizmirsdami tur kaut kādas mantas (manas vienīgās bikses ieskaitot). Ieperamies vienā pēc mantām, te kaut kādi džapu sīkpartijas teroristi viesnīcas restorānā sāk apvērsumu un ne īsti ņem ķīlniekus, ne īsti tikai vēcinās ar 19. gs. revolveriem. Nu mēs, protams, varoņi un piekaujam visus ļaunos sliktākajā honkongas stilā. Ja es dzīvē prastu tā spārdīties. Pat vēl nepamodos, adrenalīna gandrīz nebija. Bet tālāk viss garlaicīgi, aizmukām no triumfa un gājām atkal, tiesa, bikses tā arī nācās atstāt.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.