skaidras debesis [entries|archive|friends|userinfo]
karmena

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 11th, 2013|02:14 pm]
šodien lidostas pieturā ilgi gaidīju 22. autobusu, kurš nenāca, toties pieturā piestāja tas jaunais stilīgais zilibaltais mikriņš ar vilinošo uzrakstu "Centrs". nolēmu izmēģināt šo servisu, bet sanāca tā, ka tā vietā, lai pēc minūtēm piecām kāptu laukā pieturā "Pasts", mikriņš minūtes divdesmit piecas riņķoja pa visādiem obskūriem Zoļika un Imantas nostūriem, turklāt ar vidējo ātrumu 30 kilometri stundā. vienvārdsakot, eksperimentu neatkārtot.
link11 comments|post comment

priecīgi! [Dec. 24th, 2012|05:19 pm]
http://www.youtube.com/watch?v=lSc-9577mZ4
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]