iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 20th, 2021|12:42 pm

iokaste
vakar skatījos filmu Жмурки (https://filmix.ac/filmi/triller/86821-film-zhmurki-2005.html) 2005.gads.

redzot visu to 90to gadu antruāžu, viegli varēja saprast, ka materiālajam nav vērtības. protams, tam, kā prvātpersona tiek galā ar materiālo - tam kopumā ir nozīme, tas ir viens no satvara elementiem.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: