sirds izkratītājs - [entries|archive|friends|userinfo]
mellamellene

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 28th, 2008|10:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
sāp rociņš. MDZV. tāpat kā MCS. un vēl.. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
man to vajadzēja. kliegt.laikam.
es gribu gulēt. zoo.
linkgribu teikt !