sirds izkratītājs - [entries|archive|friends|userinfo]
mellamellene

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 30th, 2008|05:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
man shodien ieģipseeja labo roku. uz 3 nedeeeļam. unshitais nav ļauns sapnis. kas mani moka jau kuro nakti..
linkgribu teikt !